Avidan

מרכז יעקב הרצוג עוסק ההתחדשות יהודית ישראלית. המרכז פונה אל קהלים מגוונים ומעורבים בחברה בישראל ומציע להם בית ללימוד יצירתי ופתוח של המקורות שייחודו בדגש המיוחד הניתן בו לדיאלוג בין קבוצות שונות בחברה.

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!