Blend.Ar

עמותת Blend.Ar (קיצור של Blend-Arabic) פועלת לקידום לכידות חברתית במרחב התעסוקתי והאקדמאי בישראל, תוך יצירת קשרים ואינטראקציות משמעותיות בין יהודים וערבים, באמצעות תכניות ייחודיות ללימוד השפה והתרבות הערבית-מוצר בעל ביקוש הולך וגדל בחברה הישראלית (אותו אנו הופכים למחולל שינוי). סוגי ההכשרות של העמותה: 1) תכניות immersion ביישובים ערביים-תוכנית במהלכה המשתתפים עוברים להתגורר ביישוב ערבי למשך כחודש ימים, לומדים ערבית ולוקחים חלק בהתנדבויות ויזמויות למען היישוב, בשיתוף סטודנטים ערבים מהיישוב. 2) הכשרות שפה ותרבות ערבית לארגונים/קבוצות/יחידים-ההכשרה מועברת בצורה חווייתית ומגבשת המשלבת לימודי תרבות וחברה ערבית ונעשית בשיתוף סטודנטים דוברי ערבית שפת אם המשמשים כמתרגלי שפה בהכשרה ומנהלים קשר רציף עם המשתתפים בקבוצות קטנות.

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!