gil zeevu

עמותת "חיים בפלוס" הוקמה בשנת 2006, במטרה לקדם רווחה כלכלית אישית ולמנוע הידרדרות לחובות ולעוני, באמצעות קורסים להעצמה כלכלית. העמותה מעבירה קורסים עבור צעירים בגילאי 17-22, המעניקים להם כלים פרקטיים וכישורי חיים להתנהלות כלכלית אחראית. החזון שלנו: אחריות, עצמאות ויציבות כלכלית לדור הצעיר בישראל. "חיים בפלוס" מובילה שינוי חברתי-כלכלי תוך ליווי צעדיהם הכלכליים הראשונים של בני הנוער. מאז הקמת העמותה לימדנו מעל 16,000 בני נוער וצעירים בעשרות מוסדות לימוד

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!