hanhaya

ארגון גשר נוסד בשנת 1970, ומשמש מרכז חברתי וחינוכי לקידום מפגשים והעמקה בנושאי זהות בחברה הישראלית. ארגון גשר פועל בשדה החינוכי-חברתי במטרה לעודד דו-שיח והבנה בין אזרחי ישראל. גשר הינו הארגון המוביל בארץ בקידום תהליכי מפגש, הידברות ושיח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית ובעם היהודי.

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!