Iren dahan

צוות חברת ספלאש טאג הם מורים לחינוך גופני שפיתחו הפעלה מלאת אנרגיה וחשיבה כל גיל מתחבר לפעילות ולמשימות שמותאמות לגיל המשתתפים. זירת מים שמתאימה לכל גיל אפודים עם כלי קיבול ומצוף שצף בהתאם לכמות המים באפוד רובים עוצמתיים מחסות צבאיים מוזיקה והדרכה במהלך כל הפעילות

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!