Israel Tfuzot

'כל ישראל חברים - אליאנס' הינו ארגון חינוכי חברתי, שהוקם לפני למעלה ממאה וחמישים שנה כמסגרת חינוכית נועזת, שנועדה לאפשר לתלמידים יהודים להשתלב בתוך הסביבה בה הם חיים, תוך הקניית השכלה אוניברסלית וחיזוק המסורת היהודית. עם השנים הפך הארגון למעצמה חינוכית ששינתה את העולם היהודי. הארגון ממשיך כיום את המסע בארבעה תחומים מרכזיים: חינוך יהודי חברתי, מצוינות חינוכית, רווחה וחוסן חברתי וקשרי ישראל תפוצות. הארגון פועל ב-100 בתי-ספר בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בארץ. היחידה לקשרי ישראל-תפוצות מבקשת להיטיב את החיבור בין יהדות התפוצות ליושבים בישראל וקליטת עולים.

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!