moshegilma

לפני קצת יותר מ 4- שנים נפל סרן צביקה קפלן במהלך מבצע צוק איתן, בהיותו קצין אג"ם של סיירת גולני. עוד באותו הערב הקימו בני משפחתו וחבריו את עמותת 'כח צביקה' אשר החלה לפעול כבר במהלך מבצע צוק איתן כשקיימה פעולות לחיזוק חיילי צה"ל. מיד עם תום המבצע, שמה לה העמותה כמטרה ליצור ולחזק בדרכים ופעילויות חינוכיות את החיבור בין האדם, לאדמה ולעם ישראל, במילותיו של צביקה קפלן ז"ל "לחבר את העבר להווה, כדי לעצב את העתיד". במהלך החודשים הראשונים שלאחר נפילתו של צביקה ז"ל ביקשו מוקיריו להנציח את זכרו במפעל חינוכי אשר יתאים לאופיו המיוחד של צביקה. בעקבות זאת, הוקם מרכז הסיור אשר שוכן בגלבוע בקיבוץ מירב שם צביקה בחר להקים את ביתו. הפעילויות אותן מעביר צוות ההדרכה של המרכז, מסעות ערכיים, מסלולי הטיול, המורשת וההיסטוריה הייחודיים לאזור הגליל התחתו, עמק המעיינ

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!