RazFrogel

תנועת הסחר ההוגן מורכבת מיחידים, ארגונים ותאגידים החולקים חזון משותף של עולם בו צדק, יושר ופיתוח בר קיימא נמצאים בלב המסחר. מטרתה יצירת מבנים ופרקטיקות שיאפשרו לכולם, באמצעות עבודתם, להרוויח שכר מכבד ומכובד ולפתח את הפוטנציאל האנושי המלא שלהם. אנחנו סחר הוגן ישראל, הארגון שמוביל את קידום הסחר הוגן בישראל. סחר הוגן הוא תו הנמצא על מוצרים ומבטיח שהם יוצרו ללא ניצול של בני אדם, עבדות, עבודת ילדים וכדומה. התו בא לתת מענה לכל אותם מוצרים כמו קפה, קקאו ותה שאנחנו צורכים ביום יום שמגיעים ממדינות עולם שלישי ובהם מדווח מספר רב של מקרי ניצול בשנה. המטרה העיקרית שלנו היא העלאת מודעות לתחום הסחר הוגן.

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!