shavit@keren-yozmot.org.il

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות (ע"ר) שמה למטרה למצות את פוטנציאל האקו סיסטם החינוכי במדינת ישראל. אנו עושים זאת באמצעות ליווי תהליכי שינוי בגופים שעוסקים בחינוך, באמצעות כלים מעולם היזמות. עם נסיון מצטבר של 50 שנים בשדה היזמות החינוכית, יש לנו נסיון רב בעבודה עם בעלי תפקידים מכל הסוגים והדרגים בתחום החינוך, עם כל סוגי המוסדות והארגונים (חינוך בלתי פורמלי, בתי ספר, רשויות מקומיות ועוד), ועם כל המגוון האנושי ממנו מורכבת החברה הישראלית. המומחיות שלנו היא בהובלה וליווי של תהליכים, למציאת פתרונות יצירתיים לאתגרים חינוכיים. באמצעות כלים מעולם היזמות, אנו מלווים אנשי חינוך השואפים להיות סוכני שינוי משמעותיים בשדה החברתי והחינוכי.

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!